Rekenvoorbeelden

 

Rekenvoorbeelden met betrekking tot rendement en terugverdientijd

Op deze pagina vindt u diverse rekenvoorbeelden met betrekking tot het rendement op zonnepanelen in vergelijking met sparen op een bankrekening. Zo wordt er gekeken naar het rendement in de huidige situatie met volledige saldering maar wordt er ook berekend wat het rendement is indien deze wordt afgebouwd of zelf helemaal afgeschaft. Daarnaast wordt er ook beschreven wat er bij komt kijken als de terugverdientijd berekend wordt. Als Installatie Sterk B.V. bij u langs komt voor een kennismakingsgesprek of opname, wordt er aan de hand van meerdere gegevens een schatting gemaakt van de terugverdientijd. Deze wordt dan meegestuurd met de eventuele offerte indien gewenst.

Wat houdt salderen nou eigenlijk in?

Kort gezegd is het salderen het tegen elkaar wegstrepen van de hoeveelheid opgewekte energie in KWH tegen de hoeveelheid afgenomen energie in KWH van uw energiemaatschappij.

Mits u niet meer terug levert dan u afneemt van het elektriciteitsnet, is uw energiemaatschappij verplicht de stroom die teruggeleverd wordt te verrekenen met de stroom die u afneemt.

Dus stel u verbruikt per jaar 3500 KWH en wekt zelf 2400 KWH op, betaalt u voor 1100 kwh electriciteit. Hierbij maakt het niet uit op welk moment van de dag u energie opwekt of verbruikt. Bij het opmaken van de jaarafrekening wordt een totaal verbruik en een totaal opwekking vastgesteld en aan de hand van die aantallen, wordt het uiteindelijke eindbedrag dat betaald moet worden bepaald.

 

Op dit moment is de salderingsregeling voor zonnepanelen dus zoals hierboven beschreven. Na 2025 gaat deze regeling veranderen. Stapsgewijs zal de saldering worden afgebouwd en uiteindelijk zal deze volledig vervallen. Hoe deze afbouw exact zal gaan werken moet later nog blijken.

Rekenvoorbeelden rendement zonnepanelen vs bankrekening.

Onderstaande berekeningen laten zien dat ongeacht de manier van salderen, het altijd een hoger rendement zal opleveren dan uw geld op een rekening wegzetten.

Situatieschets:

 • Een tweepersoonshuishouden investeert in zonnepanelen en hebben een doorsnee rijtjeshuis. Jaarlijks verbruiken ze 3900 kwh.
 • Op het dak hebben ze 14 zonnepanelen liggen van 290 WP. Dat is totaal 4060 wattpiek en levert jaarlijks 3500 kwh op. Hierbij is rekening gehouden met de ligging van de panelen en het percentage dat ingeleverd wordt aan vermogen per jaar.
 • Er wordt vanuit gegaan dat de energieprijs niet stijgt. Op dit moment betaald het gezin € 0,22 c/kwh.
 • Voor onderstaande berekening is het van belang wat de verhouding is tussen het jaarlijkse gemiddelde wat zelf verbruikt wordt en wat teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. In de situatie van dit gezin, wordt 60% van de opgewekte energie teruggeleverd aan het elektriciteitsnet en 40% direct verbruikt.
 • De netto investering (dus na terugvragen van de btw) bedraagt € 5.000,-.
 • Het gezin heeft een spaarrekening met een rente van 1.5%. Dit is erg hoog, daar het gemiddelde rentepercentage bij de banken vele malen lager ligt. Echter om een goede vergelijking te maken heeft Installatie Sterk B.V. gerekend met een hoog rentepercentage zodat u kan zien dat zelfs met een hogere rente, het investering in zonnepanelen alsnog een beter rendement geeft.
 • Na de investering in de zonnepanelen heeft het gezin alle euro’s die bespaard werden door de zonnepanelen, weggezet op een spaarrekening.
Situatie 1:

Salderen blijft bestaan in huidige situatie. De terugleververgoeding voor het opwekken van energie is gelijk aan het tarief dat betaald wordt bij de energiemaatschappij.

 • Er wordt €5.000,- geïnvesteerd in zonnepanelen.
 • De terugverdientijd bedraagt ongeveer 6,5 jaar.
 • Als dit zelfde geld op de bank was blijven staan, was dit na 6,5 jaar € 5508,- waard.
 • Het rendement op het spaargeld is dan 1,1%
 • De jaarlijkse verwachte besparing met de investering van de zonnepanelen ligt rond de € 770,-
 • De levensduur van een zonnepaneel is ongeveer 25 jaar. Vermenigvuldig de jaarlijkse besparing met 25 jaar en haal daar het investeringsbedrag af, dan geeft dat de totale besparing weer. De totale besparing wordt dan weer door 25 jaar gedeeld en dan ziet u een rendement van 5,7% op de investering van zonnepanelen.

Na iets meer dan 6,5 jaar heeft dit gezin meer geld op hun spaarrekening waarop de bespaarde euro’s werden gestort dan op de spaarrekening waarop eenzelfde bedrag was gezet als de investeringswaarde. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de rente op deze rekening dus deze daadwerkelijke tijd kan zelfs nog wat korter zijn.

    

Situatie 2:

Salderen wordt afgebouwd. Iedereen krijgt een vaste terugleververgoeding voor het percentage dat teruggeleverd wordt aan het net. Percentage wat direct verbruikt wordt ligt gelijk aan het bedrag dat betaald wordt per kwh aan energie leverancier

Er wordt €5.000,- geïnvesteerd in zonnepanelen.

 • De terugverdientijd bedraagt ongeveer 8 jaar.
 • Als dit zelfde geld op de bank was blijven staan, was dit na 9,5 jaar € 5549,- waard.
 • Het rendement op het spaargeld is dan 1,11%
 • De jaarlijkse verwachte besparing met de investering van de zonnepanelen ligt rond de € 623,-
 • Er wordt 60% van de opgewekte energie teruggeleverd aan het net en 40% wordt direct zelf verbruikt. Dit houdt in dat 2100 KWH teruggeleverd wordt aan het net en 1400 kwh direct wordt verbruikt.
 • De terugleververgoeding bedraagt in deze situatie € 0,15 per KWH.
 • Over 60% van de opgewekte energie wordt dus een vergoeding van € 0,15 per KWH ontvangen en over 40% ontvangt het gezin het tarief dat ze op dit moment betalen bij de energieleverancier (€ 0,22 /KWH) omdat dat deel in deze situatie dus nog gesaldeerd wordt.
 • De levensduur van een zonnepaneel is ongeveer 25 jaar. Vermenigvuldig de jaarlijkse besparing met 25 jaar en haal daar het investeringsbedrag af, dan geeft dat de totale besparing weer. De totale besparing wordt dan weer door 25 jaar gedeeld en dan ziet u een rendement van 4,23 % op de investering van zonnepanelen.

Na iets minder dan 8 jaar heeft dit gezin meer geld op hun spaarrekening waarop de bespaarde euro’s werden gestort dan op de spaarrekening waarop eenzelfde bedrag was gezet als de investeringswaarde. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de rente op deze rekening dus deze daadwerkelijke tijd kan zelfs nog wat korter zijn.

    

Situatie 3:

Salderen wordt volledig afgeschaft en er wordt een vaste, marktconforme terugleververgoeding vastgesteld. Terugleververgoeding voor zowel direct verbruikte energie als teruggeleverde energie aan het net.

 • Er wordt €5.000,- geïnvesteerd in zonnepanelen.
 • De terugverdientijd bedraagt ongeveer 13 jaar.
 • Als dit zelfde geld op de bank was blijven staan, was dit na 13 jaar € 6067,- waard.
 • Het rendement op het spaargeld is dan 1,21%
 • De jaarlijkse verwachte besparing met de investering van de zonnepanelen ligt rond de € 385,-
 • Er wordt 60% van de opgewekte energie teruggeleverd aan het net en 40% wordt direct zelf verbruikt. Dit houdt in dat 2100 KWH teruggeleverd wordt aan het net en 1400 kwh direct wordt verbruikt. Voor de berekening van deze situatie is dit niet van belang omdat je een vaste vergoeding ontvangt voor het totaal aantal kwh aan opgewekte energie.
 • De terugleververgoeding bedraagt in deze situatie € 0,11 per KWH. Dit is natuurlijk vrij laag maar om een veilige berekening te maken is dit een geschat bedrag voor het terugleveren van energie. Hoe hoog dit tarief daadwerkelijk gaat worden is nog niets over te zeggen helaas.
 • De levensduur van een zonnepaneel is ongeveer 25 jaar. Vermenigvuldig de jaarlijkse besparing met 25 jaar en haal daar het investeringsbedrag af, dan geeft dat de totale besparing weer. De totale besparing wordt dan weer door 25 jaar gedeeld en dan ziet u een rendement van 1,85 % op de investering van zonnepanelen.

Na 12 jaar heeft dit gezin meer geld op hun spaarrekening waarop de bespaarde euro’s werden gestort dan op de spaarrekening waarop eenzelfde bedrag was gezet als de investeringswaarde. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de rente op deze rekening dus deze daadwerkelijke tijd kan zelfs nog wat korter zijn.

    

    

Onderstaande berekeningen laten zien dat ongeacht de manier van salderen, het altijd een hoger rendement zal opleveren dan uw geld op een rekening wegzetten.

Terugverdientijd

Om de terugverdientijd te bepalen bij een investering van zonnepanelen heeft u meerdere gegevens nodig.

 • Als eerste moet u weten wat te totale aanschafwaarde bedraagt, dus wat zijn de kosten voor de zonnepanelen zelf maar ook van de omvormer, de installatie en het montagesysteem bijvoorbeeld.
 • Ook moet u kijken naar de levensduur van de zonnepanelen en het vermogen van de zonnepanelen. De meeste zonnepanelen gaan zo’n 25 jaar mee. Omvormers gaan vaak iets minder lang mee en moeten doorgaans een keer vervangen worden. Het vermogen van de zonnepanelen kan variëren, elk zonnepaneel heeft het eigen maximale vermogen wat het kan opwekken.
 • Daarnaast is het zo dat zonnepanelen elk jaar iets inleveren op het maximale vermogen dat ze op kunnen wekken. Per zonnepaneel kan de hoeveelheid in procenten dat ze minder opwekken verschillen. Zo heb je zonnepanelen welke 0,5% inleveren op het vermogen maar ook die 2% inleveren.
 • Om uw gegevens voor de berekening compleet te maken, heeft u uw tarief dat u betaalt per kwh aan de energiemaatschappij nodig.

Hieronder een rekenvoorbeeld:

 • Stel u investeert een totaalbedrag van € 5000 in de aanschaf en installatie van 12 zonnepanelen met een vermogen van 300WP. Daarbij is de vervanging van de omvormer meegerekend en de btw teruggave er al vanaf getrokken.
 • Een redelijke verwachte opwekking zou zo’n 3100 kwh per jaar bedragen. (12 x 300 wp = 3600 kwh per jaar maar een zonnepaneel presteert nooit volledig op zijn maximale vermogen en ze wekken ieder jaar een klein percentage minder op).
 • De huidige energietarief ligt momenteel gemiddeld op € 0,22 c/kwh.
 • € 0.22 x 3100 kwh = € 682 wat je per jaar bespaart.
 • € 5000,- / € 682 = 7,3 jaar
 • Met bovengenoemde omstandigheden en bedragen doet u er dus iets langer over dan 7 jaar om uw investering volledig terug te verdienen.
 • Na deze 7 jaar geniet u dus nog gemiddeld een jaar of 17 a 18 van een jaarlijkse besparing van meer als € 600,-. Dat is lekker verdiend toch?

Uiteraard is ook het weer van belang. Dit is echter niet meegerekend in de terugverdientijd omdat dit niet te voorspellen valt maar hoelang de daadwerkelijke terugverdientijd bedraagt, is natuurlijk ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

Daarnaast zijn dit redelijke maar wel fictieve bedragen om duidelijk te maken hoe zo’n berekening in zijn werk gaat. Exacte getallen kunnen niet gegeven worden omdat iedere situatie anders is en bepaalde tarieven ook kunnen wijzigen.

Als Installatie Sterk B.V. een offerte bij u uitbrengt, wordt er altijd wel gekeken naar een geschatte terugverdientijd, besparing en opwekking.